ID bài viết : 00232649 / Sửa lần cuối : 20/06/2021In

Vị trí nút Nguồn của các mẫu BRAVIA TV từ năm 2014 đến năm 2017

  Tìm nút Nguồn  theo mẫu bạn có.

  Để biết vị trí nút Nguồn của các mẫu BRAVIA TV từ năm 2018 đến năm 2021, hãy kiểm tra ở đây.

  Năm sản xuấtMẫu TiviVị trí nút nguồnNăm sản xuấtMẫu TiviVị trí nút nguồn
  2017KDL-32R300E
  KDL-40R350E
  2016KDL-32W600D
  KDL-40W650D
  KDL-48W650D
  KDL-40W660E
  KDL-49W660E
  KDL-43W750D
  KDL-49W750D
  KDL-43W750E
  KDL-49W750E
  KD-49X7000D
  KD-55X7000D
  KD-43X7000E
  KD-49X7000E
  KD-55X7000E
  KD-43X8000D
  KD-49X8000D
  KD-65X7000EKDL-55W650D
  KD-43X8000E
  KD-49X8000E
  KD-55X8000E
  KD-55X8500D
  KD-65X8500D
  KD-55X8500E
  KD-65X8500E
  KD-75X8500E
  KD-55X9300D
  KD-65X9300D
  KD-55X9000E
  KD-65X9000E
  KD-65Z9D
  KD-75Z9D
  KD-65X9300E
  KD-75X9400E
    
  KD-55A1
  KD-65A1
    
  Năm sản xuấtMẫu TiviVị trí nút nguồnNăm sản xuấtMẫu TiviVị trí nút nguồn
  2015KDL-32R300C
  KDL-40R350C
  2014KDL-32R420B
  KDL-40R470B
  KDL-40R550C
  KDL 48R550C
  KDL-32R300B
  KDL-32W700C
  KDL-40W700C
  KDL-48W700C
  KDL-32W700B
  KDL-42W800B
  KDL-50W800B
  KDL-55W800B
  KDL-43W800C
  KDL-50W800C
  KDL-55W800C
  KDL 40W600B
  KDL-48W600B
  KD-43X8300C
  KD-49X8300C
  KDL-60W600B
  KD-55X8500CKDL-70W850B
  KD-55S8500C
  KD-65S8500C
  KD-65X9000B
  KD-55X9000C
  KD-65X9000C
  KD-55X8500B
  KD-65X8500B
  KD-65X9300C
  KD-75X9400C
  KD-85X9500B

  Lưu ý: Vị trí của các nút có thể khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Kiểm tra các cạnh, phía sau, phía trước và nóc Tivi hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.