ID bài viết : 00257684 / Sửa lần cuối : 28/02/2021

Công nghệ hỗ trợ trên Android TV™ và Google TV™

    Để biết chi tiết về các tính năng trợ năng dành cho BRAVIA TV ví dụ như Screen Reader (Trình đọc màn hình), Voice Search (Tìm kiếm bằng giọng nói) hoặc Text Magnification (Phóng to văn bản), hãy tham khảo các bài viết sau đây: