ID bài viết : 00159836 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Các nút màu trên điều khiển từ xa đi kèm với Android TV dùng để làm gì?

  Điều khiển từ xa đi kèm với các mẫu Android TV có 4 nút màu.

  Nút màu

  Bạn chỉ có thể sử dụng các nút màu này trong phạm vi một số menu nhất định hoặc trong phạm vi một số ứng dụng nhất định. Nếu bạn có thể sử dụng các chức năng này, menu hoặc ứng dụng sẽ cung cấp thông tin về chức năng nào tương ứng với nút. Không thể tùy chỉnh các nút màu được. 

  Nhấn nút màu tương ứng với chức năng mà bạn muốn sử dụng.

  LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về cách các nút màu được sử dụng trong menu Guide (Hướng dẫn).

  Hướng dẫn chức năng màu