ID bài viết : 00281777 / Sửa lần cuối : 07/08/2022In

Khi loa Sound Bar được kết nối với Tivi, âm thanh của các thiết bị được kết nối khác (Đầu phát Blu-ray Disc™, Máy chơi game, v.v.) bị trễ.

  Khi có độ trễ âm thanh từ loa Sound Bar khi kết nối với thiết bị khác và với Tivi của bạn, hãy thử các bước khắc phục sự cố này tùy thuộc vào thiết bị được kết nối của bạn.

  Mục lục


  Âm thanh từ phim hoặc chương trình truyền hình được nghe muộn hơn video khi Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Bộ chuyển tín hiệu được kết nối với Tivi.

  Đặt chức năng A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) trên Tivi của bạn thành Auto (Tự động) hoặc ON (BẬT):

  Lưu ý: A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) là một chức năng điều chỉnh thời gian ngõ ra để loại bỏ khoảng cách giữa video và âm thanh từ thiết bị âm thanh được kết nối với Tivi.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Bước sau đây sẽ tùy thuộc vào các tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) → Auto (Tự động) hoặc ON (BẬT).
   • Chọn Sound (Âm thanh) → A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) → Auto (Tự động) hoặc ON (BẬT).

  Nếu các bước này không khắc phục được sự cố, hãy thử một phương pháp kết nối khác.

  Âm thanh từ loa Sound Bar bị trễ khi máy chơi game (chẳng hạn như PS5™ hoặc PS4) được kết nối với Tivi
  PS

  Đặt chức năng A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) trên Tivi của bạn thành Auto (Tự động) hoặc OFF (BẬT):

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Bước sau đây sẽ tùy thuộc vào các tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) → Off (Tắt).
   • Chọn Sound (Âm thanh) → A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) → Auto (Tự động) hoặc Off (Tắt).

  Bước khắc phục sự cố bổ sung

  Nếu loa Sound Bar của bạn có cổng ngõ vào HDMI, bạn cũng có thể kết nối một thiết bị ngõ vào bên ngoài (chẳng hạn như đầu phát Blu-ray Disc hoặc máy chơi game) trực tiếp với loa Sound Bar thay vì Tivi của bạn, điều này có thể cải thiện các vấn đề về độ trễ âm thanh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Kết nối BRAVIA với một thiết bị bên ngoài qua loa soundbar bằng cáp HDMI (ARC / eARC).