ID bài viết : 00281789 / Sửa lần cuối : 21/08/2022In

Kết nối BRAVIA TV với một thiết bị bên ngoài qua loa soundbar bằng cáp HDMI (ARC / eARC)

  Nếu loa Sound Bar của bạn tương thích với eARC hoặc ARC và có cổng ngõ vào HDMI, bạn có thể kết nối thiết bị ngõ vào bên ngoài (Đầu phát Blu-ray, Máy chơi game, v.v.) trực tiếp với loa soundbar thay vì Tivi của bạn.

  Lưu ý:

  • Với kiểu kết nối này, âm thanh hệ thống và phản hồi âm thanh không được xuất ra.
  • Đối với Tivi có MIC tích hợp, hiệu suất nhận dạng giọng nói MIC có thể bị giảm sút.

  Kiểm tra xem loa Sound Bar của bạn có ngõ ra HDMI được đánh dấu là eARC / ARC hoặc ARC hay không, sau đó chọn tùy chọn thích hợp:


  Cả Tivi và loa Sound Bar đều hỗ trợ eARC

  1. Sử dụng cáp HDMI để kết nối cổng ngõ ra HDMI (eARC) của loa Sound Bar và cổng ngõ vào HDMI (eARC) của Tivi.
  2. Sử dụng một cáp HDMI khác để kết nối cổng ngõ vào HDMI của loa Sound Bar và cổng ngõ ra HDMI của thiết bị ngõ vào bên ngoài.
   Sơ đồ kết nối giữa Tivi, loa soundbar và một thiết bị khác bằng cách sử dụng cáp HDMI và cổng HDMI eARC.

   A: Loa Sound Bar
   B: Cáp HDMI (đi kèm với loa Sound Bar hoặc tùy chọn)
   C: Thiết bị ngõ vào bên ngoài (Đầu phát Blu-ray, Bộ chỉnh CATV, Máy chơi game, v.v.)
   D: Cáp HDMI (không đi kèm)

  Chỉ một trong Tivi hoặc loa Soundbar hỗ trợ eARC hoặc không hỗ trợ eARC nhưng có hỗ trợ ARC

  1. Sử dụng cáp âm thanh kỹ thuật số quang học để kết nối cổng ngõ vào Quang học của loa Sound Bar và cổng ngõ ra Quang học của Tivi.
  2. Sử dụng cáp HDMI để kết nối cổng ngõ ra HDMI của loa Sound Bar và cổng ngõ vào HDMI của Tivi.
  3. Sử dụng một cáp HDMI khác để kết nối cổng ngõ vào HDMI của loa Sound Bar và cổng ngõ ra HDMI của thiết bị ngõ vào bên ngoài.
   Sơ đồ kết nối giữa Tivi, loa soundbar và một thiết bị khác bằng cách sử dụng các cáp HDMI và một cáp âm thanh kỹ thuật số quang học với các cổng Âm thanh kỹ thuật số và HDMI.
   A: Loa Sound Bar
   B: Cáp âm thanh kỹ thuật số quang học (không đi kèm)
   ​​​​​C: Cáp HDMI (đi kèm với loa Sound Bar hoặc tùy chọn)
   D: Thiết bị ngõ vào bên ngoài (Đầu phát Blu-ray, Bộ chỉnh CATV, Máy chơi game, v.v.)
   E: Cáp HDMI (không đi kèm)

  Bài viết liên quan: Tham khảo bài viết về Loa Sound Bar - HDMI - [Loa Sound Bar + Tivi + Thiết bị âm thanh khác] để biết chi tiết về cách kết nối thiết bị ngõ vào bên ngoài với loa Sound Bar (có hỗ trợ eARC hoặc ARC) qua Tivi.