ID bài viết : 00149678 / Sửa lần cuối : 20/11/2022In

Những loại ổ cứng USB nào tương thích với BRAVIA TV của Sony?

  QUAN TRỌNG: Trang này giới thiệu thông tin tương thích về ổ cứng USB dành cho BRAVIA TV cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Ổ cứng USB có thể được sử dụng với một số BRAVIA TV phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Tuy nhiên, Sony không cam kết chắc chắn rằng chúng sẽ hoạt động. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng chúng.

  Chọn loại mẫu Tivi của bạn:
  Lưu ý: Để biết loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Đối với các mẫu Google TV hoặc Android TV (ngoại trừ dòng X74H, X75H, W8, X7, W8K và X74K_X75K)

  Đối với các dòng X74H, X75H, W8, X7, W8K, X74K và X75K

  Đối với các mẫu Tivi khác

  Để phát lại ổ USB, hãy tham khảo Cách xem ảnh, video và nghe nhạc trên thiết bị USB