ID bài viết : 00147595 / Sửa lần cuối : 18/04/2023In

Điều khiển bằng giọng nói không hoạt động trên điều khiển từ xa của tôi.

Điều khiển từ xa đi kèm có bao gồm chức năng nhận dạng giọng nói không?

  Trước khi tiến hành các bước khắc phục sự cố khác, hãy xác nhận rằng điều khiển từ xa có nút hoặc ký hiệu Micrô. Điều khiển từ xa có hỗ trợ chức năng nhận dạng giọng nói sẽ có nút hoặc ký hiệu chỉ báo chức năng này, như minh họa bên dưới:

  Hình ảnh A và B về các điều khiển từ xa có hỗ trợ nhận dạng giọng nói
  • A: Bảng cảm ứng điều khiển từ xa cho các mẫu Tivi ra mắt năm 2015
  • B: Điều khiển từ xa cho các mẫu Tivi phát hành từ năm 2016 trở đi

  Lưu ý:

  • Vị trí của nút hoặc ký hiệu Micrô trên điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và mẫu máy. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
  • Nếu nút Micrô /chức năng điều khiển bằng giọng nói không hoạt động trên thiết bị Điều khiển từ xa bằng giọng nói của bạn sau khi cập nhật Tivi hoặc sau khi thay mới thiết bị Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy tham khảo phần bài viết Cách ghép nối hoặc ghép nối lại điều khiển từ xa không dây hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Tivi của bạn.
  • Đối với các mẫu Google TV™: Nếu Tivi được thiết lập làm Tivi cơ bản, tính năng nhận dạng giọng nói qua điều khiển từ xa sẽ không hoạt động. Tivi phải được thiết lập như một Google TV.

  Nếu chức năng nhận dạng giọng nói không hoạt động, kể cả khi bạn sử dụng điều khiển từ xa có hỗ trợ chức năng nhận dạng giọng nói, hãy kiểm tra các mục sau.

  Đối với các mẫu máy có cài đặt Voice control (Điều khiển bằng giọng nói), hãy đảm bảo rằng chức năng Voice control (Điều khiển bằng giọng nói) đã được đặt là On (Bật).

  1. Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh), hãy nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Chọn Accounts and Sign In (Tài khoản và Đăng nhập) → (Tên đăng nhập) → Google AssistantVoice control (Điều khiển bằng giọng nói) → On (Bật).
   Lưu ý: Nếu các cài đặt trên không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.

  Cần có kết nối Internet để sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói.

  Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo rằng Tivi của bạn có thể kết nối với Internet.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Network & Internet (Mạng và Internet) → Network status (Trạng thái mạng) → Check Connection (Kiểm tra kết nối).
   • Chọn Network (Mạng) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Network status (Trạng thái mạng) → Check Connection (Kiểm tra kết nối).
   Lưu ý:
   • Tùy thuộc vào mẫu máy, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái kết nối Internet bằng cách nhấn nút HELP, sau đó chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
   • Đối với dòng W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H và X75H, hãy kiểm tra trạng thái mạng được kết nối trong tùy chọn Network & Internet (Mạng & Internet).

  Nếu kết quả chẩn đoán mạng không ổn, hãy tham khảo bài viết Không thể kết nối Android TV™/Google TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

  Bạn cần ghép nối điều khiển từ xa của bạn với Android TV hoặc Google TV để điều khiển từ xa hoạt động.

  Phương pháp ghép nối khác nhau tùy theo loại điều khiển từ xa. Hãy xem các hình trên để kiểm tra xem điều khiển từ xa mà bạn sử dụng là Loại A hay B.

  Đối với điều khiển từ xa Loại A:

  Tham khảo bài viết Cách ghép nối Điều khiển cảm ứng từ xa với Tivi.

  Đối với điều khiển từ xa Loại B:

  1. Kiểm tra xem điều khiển từ xa đã được đăng ký hay chưa.
   Lưu ý: Nếu mẫu Tivi của bạn được ra mắt từ năm 2020 trở đi (ngoại trừ dòng W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H và X75H), bạn có thể bỏ qua bước này. Tham khảo bước 2. Bước Đăng ký điều khiển từ xa.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   3. Kiểm tra xem SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001 đã được đăng ký hay chưa.

    Nếu đã được đăng ký: Nếu nó chưa được đăng ký hoặc không được hiển thị:
  2. Đăng ký điều khiển từ xa.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Remote control (Điều khiển từ xa) → Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth) hoặc Activate Microphone (Micrô) button (Kích hoạt nút micrô).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) → Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói).
    • Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) → Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
    • Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) → Activate Microphone (Micrô) button (Kích hoạt nút micrô).
   3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
    Lưu ý: Quá trình ghép nối có thể thất bại nếu pin ở mức thấp. Trong những trường hợp như vậy, trước khi ghép nối, hãy thay pin mới.

  Nói vào micrô được tích hợp ở trên đầu của điều khiển từ xa theo một trong những cách sau đây:

  • Đối với các mẫu Google TV (ngoại trừ dòng W8K, X74K và X75K): Trên điều khiển từ xa, nhấn và giữ nút Micrô. Trong khi nhấn giữ nút Micrô, hãy nói vào micrô trên điều khiển từ xa.
  • Đối với dòng W8K, X74K, X75K và mẫu Android TV: Trên điều khiển từ xa, nhấn nút Micrô rồi nói vào micrô trên điều khiển từ xa.

  Đưa micrô tới gần miệng của bạn hơn hoặc nói vào loa với giọng to và rõ ràng.
  hình ảnh vị trí của mic

  * Vị trí của MIC (Đây là hình ảnh cho Bảng cảm ứng điều khiển từ xa Loại A.)

  Kiểm tra xem trường hợp nào có thể sử dụng nhận dạng giọng nói.

  Bạn không thể sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói trong tất cả các trường hợp. Có sẵn thông tin bổ sung về các tình huống khác nhau trong đó hộp Tìm kiếm không xuất hiện, kể cả sau khi nhấn nút Micrô trên Bảng cảm ứng điều khiển từ xa.

  Tháo và lắp lại pin của điều khiển từ xa.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, tháo và lắp lại pin của điều khiển từ xa.

  Cập nhật phần mềm của điều khiển từ xa.

  Có thể cải thiện tình trạng lỗi bằng cách cập nhật phần mềm của điều khiển từ xa. Kiểm tra xem có sẵn bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa không. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi.

  Thiết lập lại Android TV hoặc Google TV của bạn.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo bài viết Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV hoặc Google TV? để khôi phục cài đặt gốc trên Tivi của bạn.

  Đối với những Tivi không đi kèm điều khiển từ xa như hình trên, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau thay cho chức năng nhận dạng giọng nói của Tivi.

  1. Sử dụng bàn phím ảo.
  2. Sử dụng ứng dụng Android TV Remote Control trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.
   Lưu ý: Trong trường hợp này, bạn cần kết nối điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với cùng một mạng như Tivi.

   Để biết chi tiết về các phiên bản hệ điều hành hỗ trợ Android TV Remote Control, hãy tham khảo trang sau đây.