ID bài viết : 00231615 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Cách bật/tắt Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle khi xem video Internet trên Netflix?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khả năng xem phụ đề video Internet trên Netflix phụ thuộc vào phiên bản ứng dụng Netflix được kết nối với thiết bị của bạn. Để có thể hiểu rõ hơn thông tin trong bài viết này, hãy xác định phiên bản ứng dụng Netflix trên thiết bị của bạn.

  Nếu sử dụng Netflix phiên bản 6 mới nhất (tính tới tháng 08/2019)

  1. Khởi chạy ứng dụng Netflix.
  2. Chọn một bộ phim hoặc một chương trình Tivi.
  3. Chọn Audio & Subtitles (Âm thanh & Phụ đề) từ bảng điều khiển tùy chọn.
  4. Chọn tùy chọn âm thanh hoặc phụ đề bạn yêu thích.
  5. Nhấn Back để quay lại bảng điều khiển tùy chọn.
  6. Chọn Play (Phát).

  Trên một số sản phẩm, bạn có thể truy cập tùy chọn âm thanh và phụ đề trong khi một bộ phim hoặc một chương trình Tivi đang phát:

  1. Khởi chạy ứng dụng Netflix.
  2. Chọn một bộ phim hoặc một chương trình Tivi.
  3. Nếu một bộ phim hoặc một chương trình Tivi đang phát, nhấn mũi tên Lên.
  4. Chọn biểu tượng  Dialog (Hội thoại).
   LƯU Ý: Nếu biểu tượng Hội thoại không xuất hiện, hãy nhấn mũi tên Xuống trong khi một bộ phim hoặc một chương trình Tivi đang phát để mở menu âm thanh và phụ đề .

    
  5. Chọn tùy chọn âm thanh hoặc phụ đề bạn yêu thích.

   


  Nếu sử dụng phiên bản Netflix 3

  LƯU Ý:

  • Tất cả các bộ phim Netflix đều có tính năng Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle.
  • Bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề (bao gồm loại phông chữ, kích cỡ phông chữ, màu sắc phông chữ, v.v.) bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên trang web Netflix. Trên máy tính của bạn, đăng nhập vào tài khoản Netflix và truy cập Your Account -> Subtitle appearance (Tài khoản của bạn - Hiển thị phụ đề).

   Ảnh

  1. Mở ứng dụng Netflix.
  2. Chọn và bắt đầu phát phim.
  3. Bật hoặc tắt Phụ đề CC hoặc Phụ đề subtitle bằng cách nhấn nút Subtitle hoặc CC trên điều khiển từ xa hoặc nhấn 2 lần nút mũi tên xuống trên điều khiển từ xa.
  4. Chọn Audio & Subtitles (Âm thanh & Phụ đề).

   Ảnh

  5. Chọn Subtitles (Phụ đề).

   Ảnh


  Nếu sử dụng phiên bản Netflix 2

  LƯU Ý:

  • Không phải tất cả các bộ phim Netflix đều có tính năng Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle.
  • Bạn không thể tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề vì phụ đề chỉ có một loại phông chữ, kích cỡ phông chữ, v.v.

  Trong khi phát phim, bạn có thể bật hoặc tắt Phụ đề subtitle hay Phụ đề CC bằng cách nhấn nút Subtitle hoặc CC trên điều khiển từ xa. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ phụ đề, bật hoặc tắt phụ đề hay điều chỉnh định dạng âm thanh trước khi phát phim trên trang phim.

  Ảnh


  Nếu sử dụng phiên bản Netflix 1

  Không hỗ trợ tính năng Phụ đề cc và Phụ đề subtitle.