ID bài viết : 00226459 / Sửa lần cuối : 05/03/2023In

Tivi phát ra tiếng kêu cót két, lách tách hoặc lộp bộp

    Việc Tivi có tiếng cót két, lách tách hoặc lộp bộp là bình thường và không phải là sự cố.

    Những âm thanh này xuất hiện khi các bộ phận Tivi co giãn nhẹ do thay đổi nhiệt độ trong phòng hoặc Tivi.
    Ví dụ: bạn có thể nghe được âm thanh khi Tivi của bạn được bật hoặc tắt.

    Vị trí phát ra âm thanh này có thể thay đổi hoặc khó nhận thấy hơn do các thay đổi về môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ hoặc độ ẩm.