ID bài viết : 00286658 / Sửa lần cuối : 08/05/2023In

Câu hỏi thường gặp cho Chân đế Tivi

  H1. Làm thế nào để tháo chân đế Tivi?

  Tham khảo Cách tháo chân để bàn khỏi Tivi

  H2. Làm thế nào để gắn chân đế Tivi?

  Tham khảo Hướng dẫn khởi động/Hướng dẫn sử dụng của mẫu Tivi của bạn để biết thông tin về cách gắn chân đế Tivi

  H3. Làm thế nào để điều chỉnh/di chuyển chân đế Tivi?

  Đối với dòng X80K (43-75), X85K, X90J (50-75, 100), X85J, X80J, X81J, X90H, X91H, A95K, A90K, Z9K, X95K, A80K, X90K, A80J, Z9J, A90J, X95J, A8H, X95H (55, 65, 75), Z8H, hãy tham khảo Cách thay đổi chiều cao và vị trí của Chân để bàn sau khi lắp ráp xong

  Đối với các mẫu Tivi khác, không thể điều chỉnh/di chuyển chân đế Tivi của bạn.

  H4. Kích thước của vít trên chân đế Tivi của tôi là bao nhiêu?

  Tham khảo Hướng dẫn khởi động/Hướng dẫn sử dụng của mẫu Tivi của bạn để biết thông tin về kích thước vít của chân đế Tivi.

  H5. Mua Chân đế tivi thay thế ở đâu?

  Nếu bạn đang tìm mua Chân đế Tivi thay thế, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền của chúng tôi (ngoại trừ Úc và New Zealand).

  Đối với Úc và New Zealand, vui lòng liên hệ với các nhà phân phối Phụ tùng chính thức.