ID bài viết : 00251894 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Tham khảo bài viết sau đây

  Tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây và tìm sự cố mà Tivi của bạn gặp phải.
  Cách khắc phục các sự cố về màn hình và hình ảnh Tivi

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính