ID bài viết : 00249782 / Sửa lần cuối : 01/09/2020In

Sau khi cập nhật phần mềm hệ thống Tivi, điều khiển từ xa không hoạt động hoặc Tivi không phản hồi tín hiệu từ điều khiển từ xa.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Sự cố này có thể xảy ra nếu các cài đặt Service Replacement (Thay thế dịch vụ) được đặt thành ON (BẬT). Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này.

  1. Ngắt kết nối tất cả các cáp (ngoại trừ dây nguồn AC) và các thiết bị khác khỏi Tivi.
  2. Rút rồi cắm lại dây nguồn AC.
  3. Thay đổi các cài đặt Service Replacement (Thay thế dịch vụ) thành Off (Tắt):
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Channel Setup (Thiết lập kênh).
   5. Chọn Digital Setup (Thiết lập kỹ thuật số).
   6. Chọn Technical Setup (Thiết lập kỹ thuật).
   7. Chọn Service Replacement (Thay thế dịch vụ) và đặt thành OFF (TẮT).

  LƯU Ý: Nếu bạn không thể thay đổi các cài đặt Service Replacement (Thay thế dịch vụ) thành OFF (TẮT) vì một số lý do thì thay vào đó, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc.