ID bài viết : 00244505 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

[VIDEO] Xuất hiện đường kẻ sọc hoặc vạch trên màn hình Tivi Sony

    Tìm hiểu cách sửa chữa Tivi khi gặp sự cố xuất hiện các đường kẻ sọc ngang hoặc sọc dọc trên màn hình.

    Video liên quan: Làm thế nào để thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony?


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube