ID bài viết : 00243846 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Cách tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi

  Tham khảo phần dưới đây để biết cách cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Software update (Cập nhật phần mềm).
   • Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) hoặc Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) — Software update (Cập nhật phần mềm).
   • Chọn Touchpad Remote Control settings (Cài đặt Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng) — Software update (Cập nhật phần mềm).

  LƯU Ý:

  • Nếu màn hình hiển thị thông báo Do you want to update your remote control now? (Bạn có muốn cập nhật điều khiển từ xa ngay bây giờ không?) thì bạn có thể cập nhật phần mềm của điều khiển từ xa. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình và vận hành điều khiển từ xa.
  • Nếu bạn đã chạy bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa nhưng không thể cập nhật thành công thì có khả năng là sắp hết pin. Hãy thay pin, sau đó thử cập nhật lần nữa phần mềm điều khiển từ xa.
  • Nếu màn hình hiển thị thông báo Please use a Voice Remote Control to select this item (Vui lòng sử dụng Điều khiển từ xa bằng giọng nói để chọn mục này) thì có thể tính năng Bluetooth đã bị tạm ngừng. Hãy tháo và lắp lại pin hoặc thiết lập lại Tivi, sau đó thử cập nhật lần nữa phần mềm điều khiển từ xa.
  • Nếu màn hình hiển thị thông báo Your software is up to date (Phần mềm của bạn đã được cập nhật) thì tức là bạn không cần cập nhật phần mềm.