ID bài viết : 00281309 / Sửa lần cuối : 12/01/2023In

[VIDEO] Cách thực hiện kiểm tra tự chẩn đoán trên Sony BRAVIA TV của bạn

    Tivi của bạn gặp vấn đề? Sự cố về hình ảnh hoặc âm thanh? Video này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm tra tự chẩn đoán trên Sony BRAVIA TV của bạn.

    Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube