ID bài viết : 00223059 / Sửa lần cuối : 02/10/2022In

Chính sách quyền riêng tư của “Support by Sony”

  Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho “Support by Sony” (“Ứng dụng”). Ứng dụng cho phép bạn truy cập nhiều thông tin hỗ trợ khác nhau về các sản phẩm Sony của bạn. Bạn có thể tận dụng tối đa sản phẩm của mình bằng cách nhận thông báo cập nhật firmware, đồng thời xem các tài liệu hỗ trợ khác nhau bao gồm hướng dẫn sử dụng và phần Hỏi & Đáp.

  Trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sử dụng những từ “SONY”, “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng tôi” để thay thế cho Sony Corporation. “Chi nhánh của SONY” có nghĩa là Sony Group Corporation, công ty mẹ tối cao của SONY và bất kỳ pháp nhân nào do Sony Group Corporation và Sony Corporation kiểm soát. Thuật ngữ “kiểm soát” trong ngữ cảnh này có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết trong công ty đó hoặc quyền lực trên thực tế để kiểm soát các quyết định quản lý của đơn vị đó. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Ứng dụng và bổ sung cho bất kỳ chính sách quyền riêng tư nào khác có thể áp dụng cho các tương tác của bạn với SONY và Chi nhánh của SONY hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, có liên quan đến sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ của họ.

  1. Tóm tắt các điểm chính

  • Chúng tôi sử dụng Dữ liệu đã thu thập (được xác định bên dưới) để cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Ứng dụng “Support by Sony”, cũng như cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ khác. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Dữ liệu đã thu thập.
  • Chính sách quyền riêng tư cũng mô tả các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm quyền phản đối một số quy trình xử lý mà SONY thực hiện. Tìm hiểu thêm về quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.
  • Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu đã thu thập khi chúng tôi thuê bên thứ ba thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu, khi việc chia sẻ này được pháp luật yêu cầu hoặc trong một số tình huống khác. Tìm hiểu thêm về tiết lộ Dữ liệu đã thu thập.
  • Tùy thuộc vào vị trí của bạn, Dữ liệu đã thu thập có thể sẽ được chuyển ra khỏi quốc gia/khu vực của bạn để gửi đến Hoa Kỳ, Nhật Bản và các khu vực phải tuân theo quy định cụ thể khác - những nơi có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia/khu vực của bạn. Tìm hiểu thêm về chuyển Dữ liệu đã thu thập.

  2. Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng Support by Sony

  SONY thu thập và sử dụng thông tin hoặc dữ liệu như mô tả dưới đây. Một số thông tin có thể được coi là thông tin cá nhân theo luật hiện hành của nước sở tại (gọi chung là “Dữ liệu đã thu thập”) và những thông tin này được thu thập tự động khi bạn sử dụng Ứng dụng.

  (i) Thông tin về thiết bị của bạn đã cài đặt Ứng dụng (“Thiết bị đã cài đặt”):

  • ID thiết bị, tên mẫu máy, tên nhà sản xuất
  • Hệ điều hành và Phiên bản hệ điều hành
  • Mã ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực, múi giờ

  (ii) Thông tin về Ứng dụng:

  • Thông tin ứng dụng (ID ứng dụng, phiên bản ứng dụng)
  • Thông tin liên quan đến trạng thái sử dụng và lịch sử sử dụng của Ứng dụng trên Thiết bị đã cài đặt

  (iii) Thông tin của bạn trên Ứng dụng Support by Sony:

  • Thông tin về các sản phẩm mà bạn muốn nhận thông báo cập nhật về firmware, “Mẫu máy mục tiêu” (tên mẫu máy, ngày mua)
  • Thiết đặt thông tin liên quan đến việc nhận thông báo cập nhật

  Thông tin được thu thập tự động như mô tả ở trên sẽ được tải lên bằng ID thiết bị - một mã số riêng được ấn định cho các thiết bị cài đặt Ứng dụng này, cho phép chúng tôi phân biệt dữ liệu nhận được từ thiết bị này với dữ liệu nhận được từ các thiết bị khác.

  SONY sử dụng Dữ liệu đã thu thập ở trên cho các mục đích nêu trong Phần 3 bên dưới, theo yêu cầu nghiêm ngặt để thực hiện các mục đích này nhằm cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Ứng dụng.

  3. SONY sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

  SONY xử lý Dữ liệu đã thu thập của bạn thông qua Ứng dụng cho các mục đích được liệt kê dưới đây:
  (Để tránh nhầm lẫn, SONY không xử lý bất kỳ Dữ liệu đã thu thập nào để cung cấp các chức năng cơ bản nhất cho Ứng dụng như nhận thông báo cập nhật firmware, và xem các tài liệu hỗ trợ khác nhau bao gồm hướng dẫn sử dụng và phần Hỏi & Đáp. Những hoạt động này diễn ra trên hệ điều hành của Thiết bị đã cài đặt. Đối với điều này, không có Dữ liệu đã thu thập nào được chuyển đến SONY.)

  (1) Thông báo cập nhật của Ứng dụng

  Mỗi lần bạn khởi động Ứng dụng trên Thiết bị đã cài đặt của mình, Ứng dụng sẽ gửi “re-quest” (yêu cầu) đến máy chủ của SONY để kiểm tra xem có bản cập nhật nào cho Ứng dụng hay không và thông báo cho bạn về thông tin cập nhật trong trường hợp có bất kỳ bản cập nhật nào. Đối với điều này, chúng tôi chỉ sử dụng phiên bản ứng dụng của bạn.

  Xin lưu ý rằng cơ sở pháp lý cho SONY xử lý dữ liệu trên phiên bản ứng dụng của bạn để đẩy các thông báo về bản cập nhật cho Ứng dụng hoặc Thiết bị liên quan của bạn là phạm vi quyền hạn của hợp đồng pháp lý EULA chúng tôi ký kết với bạn.

  (2) Thông báo cập nhật về các sản phẩm đã đăng ký trong Ứng dụng

  Ứng dụng thông báo cho bạn các bản cập nhật firmware cho sản phẩm bạn đã đăng ký trong Ứng dụng. Đối với điều này, chúng tôi sử dụng những thông tin như sau:

  • ID thiết bị
  • Thông tin Mẫu máy mục tiêu để nhận thông báo cập nhật (tên mẫu máy, ngày mua)
  • Thiết đặt thông tin liên quan đến việc nhận thông báo cập nhật

  Xin lưu ý rằng cơ sở pháp lý để SONY xử lý ID thiết bị, Thông tin mẫu máy mục tiêu, thông tin thiết đặt là phạm vi quyền hạn của hợp đồng pháp lý EULA.

  (3) Cải thiện/phát triển các sản phẩm và dịch vụ của SONY

  SONY sẽ sử dụng tất cả Dữ liệu đã thu thập liệt kê trong Phần 2 ở trên để cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của SONY ở hiện tại cũng như trong tương lai. Cải tiến và/hoặc phát triển sản phẩm bao gồm những cải tiến về chức năng kỹ thuật của Thiết bị liên quan (Thông tin về thiết bị được kết nối với Thiết bị đã cài đặt và được phát hiện hoặc được đăng ký vào Ứng dụng) hoặc khả năng sử dụng của sản phẩm đó để thuận tiện cho người dùng. Việc cải thiện/phát triển sản phẩm như vậy chỉ được thực hiện ở cấp độ “tổng quát”, không phải ở cấp độ người dùng cá nhân, vì vậy người dùng cụ thể không phải là đối tượng hướng đến. Điều này bao gồm, thông qua phân tích các tệp nhật ký của quá trình sử dụng ứng dụng,
  - bổ sung cho ứng dụng của chúng tôi các chức năng hữu ích mới nếu chúng tôi xác định có trục trặc hoặc sự cố kỹ thuật khác (ví dụ: chức năng mới để khắc phục sự cố kết nối); hoặc
  - thay đổi thiết đặt mặc định hoặc thiết đặt khác tương ứng nhằm làm nổi bật các thiết đặt/chức năng cụ thể tương ứng để dừng các chức năng nhất định, trong bất cứ trường hợp nào để thêm giá trị cho trải nghiệm người dùng của bạn.

  SONY có thể thu thập thông tin thông qua (các) mô-đun của bên thứ ba sau đây được nhúng trong ứng dụng Support by Sony và sử dụng các thông tin đó như sau:
  *Thông tin được thu thập dưới đây cũng có thể được gửi tự động đến từng nhà cung cấp mô-đun.

  • SONY có thể thu thập “Thông tin lịch sử sử dụng ứng dụng” và “Endpoint ARN” thông qua [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] cho mục đích được nêu trong phần (1)(2)(3).
  • SONY có thể thu thập “ID thiết bị” và “Thông báo Token” thông qua [Google API (Google, Inc.)] cho mục đích được nêu trong phần (1)(2).

  4. Những ai khác có quyền truy cập vào thông tin của bạn?

  Thông tin của bạn được truyền đạt đến và lưu trữ bởi SONY, có thể được cung cấp cho nhóm các công ty thuộc Sony Corporation và bên thứ ba, như sau:

  Chi nhánh của SONY
  Dữ liệu đã thu thập chỉ có thể được chia sẻ và sử dụng bởi Chi nhánh khác của SONY ở cấp độ tổng hợp/ẩn danh cho mục đích cải tiến/phát triển sản phẩm như được nêu trong Phần 3 (3) ở trên. Chi nhánh của SONY cũng có nghĩa là Sony Corporation - công ty mẹ tối cao của SONY và bất kỳ tổ chức mang tính pháp nhân nào do Sony Corporation kiểm soát. SONY và Chi nhánh của SONY sẽ được gọi chung là “SONY Group”. Thuật ngữ “kiểm soát” trong ngữ cảnh này có nghĩa là quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất năm mươi phần trăm (50%) quyền biểu quyết trong công ty đó hoặc quyền lực trên thực tế để kiểm soát các quyết định quản lý của thực thể đó.

  Nhà cung cấp dịch vụ
  SONY và Chi nhánh của SONY có thể sử dụng nhà thầu bên thứ ba làm nhà cung cấp dịch vụ/đơn vị xử lý, thay mặt cho SONY để xử lý Dữ liệu đã thu thập theo các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Các bên thứ ba như vậy bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ IT hoặc nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu. Nhà cung cấp lưu trữ của chúng tôi là Amazon Web Services tại Hoa Kỳ, đóng vai trò là đơn vị xử lý của chúng tôi.

  Chuyển nhượng kinh doanh
  Trong trường hợp SONY hoặc Chi nhánh của SONY bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, SONY hoặc Chi nhánh của SONY sẽ chuyển giao Dữ liệu đã thu thập cho đơn vị chuyển nhượng hoặc đơn vị mua lại như một phần của giao dịch, bao gồm bất kỳ quy trình đánh giá thẩm định nào liên quan đến việc mua bán hoặc chuyển nhượng.

  Cơ quan chính quyền/Nhân viên chấp pháp
  Dữ liệu đã thu thập có thể được tiết lộ cho các Cơ quan chính quyền và/hoặc Nhân viên chấp pháp trong trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành.

  Các bên thứ ba không liên kết khác
  Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu đã thu thập cho kiểm toán viên hoặc các chuyên gia tư vấn bên ngoài như luật sư hoặc cố vấn thuế, để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: thực thi tuân thủ các điều khoản sử dụng) và để họ giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình.

  Các dịch vụ của Google
  Chúng tôi sử dụng Firebase Crashlytics, một dịch vụ do Google Inc. (“Google”) cung cấp. Firebase Crashlytics sẽ theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm giảm chất lượng của Ứng dụng mà bạn sử dụng. Sony sẽ không chia sẻ Dữ liệu đã thu thập như được mô tả trong Phần 2 ở trên với Google. Để hiểu rõ hơn về cách Google sử dụng thông tin thu thập được, vui lòng truy cập: https://policies.google.com/privacy.

  5. Giữ lại dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

  SONY sẽ giữ Dữ liệu đã thu thập trong suốt thời gian cần thiết cho mối quan hệ của chúng tôi với bạn và các mục đích được mô tả chi tiết trong Phần 3 hoặc khi được luật hiện hành cho phép hay yêu cầu.
  SONY có thể giữ lại Dữ liệu đã thu thập trong một khoảng thời gian thích hợp để bảo vệ bản thân khỏi các khiếu nại pháp lý, quản lý hoạt động kinh doanh hoặc trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, điều này có thể buộc chúng tôi phải giữ Dữ liệu đã thu thập có liên quan trong khoảng thời gian cụ thể.

  6. Truyền tải thông tin của bạn ra quốc tế và Đồng ý cho xử lý

  Dữ liệu đã thu thập sẽ được xử lý, lưu trữ và chuyển giao đến các quốc gia/khu vực bên ngoài quốc gia/khu vực bạn cư trú, bao gồm cả Nhật Bản và Hoa Kỳ, cho các mục đích được nêu trong Phần 3. Với việc sử dụng ứng dụng này hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào, bạn hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao, xử lý và lưu trữ thông tin này của bạn tại Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác, nơi luật riêng tư có thể không toàn diện như ở quốc gia nơi bạn cư trú và/hoặc là công dân.
  Điều này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn trong khu vực pháp lý địa phương và cả (các) khu vực pháp lý ở nước ngoài có thể áp dụng được.  Các khu vực pháp lý ở nước ngoài này cũng có thể sẽ cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan chính quyền ở nước ngoài.

  7. Bảo mật

  SONY thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý được thiết kế để bảo vệ chống mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể cam đoan hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào được truyền cho chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc thông tin chúng tôi lưu trữ trên hệ thống của mình hoặc lưu trữ trên hệ thống của các nhà thầu bên thứ ba.

  8. Chính sách của chúng tôi về trẻ em

  SONY cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em, bao gồm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em tại Hoa Kỳ và luật pháp địa phương hiện hành ở các quốc gia khác. Ứng dụng này dành cho đối tượng phổ thông; Ứng dụng không hướng đến và không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn lo ngại rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của bạn, bạn nên liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn bên dưới (Phần 11).

  9. Quyền riêng tư

  Ở một vài quốc gia/khu vực, bạn có một số quyền nhất định đối với Dữ liệu đã thu thập mà SONY hoặc Chi nhánh của SONY nắm giữ về bạn. Những quyền này có thể bao gồm quyền yêu cầu bản sao Dữ liệu đã thu thập mà SONY hoặc Chi nhánh của SONY nắm giữ về bạn và/hoặc quyền yêu cầu SONY hoặc Chi nhánh SONY sửa đổi, loại bỏ, hủy, xóa, chặn/hạn chế xử lý thêm và/hoặc sử dụng Dữ liệu đã thu thập đó hoặc điều chỉnh Dữ liệu đã thu thập đó nếu thông tin đó không chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một số loại Dữ liệu đã thu thập cho bạn hoặc một tổ chức khác do bạn chỉ định, ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy. Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu đã thu thập trong một số tình huống (đặc biệt là khi chúng tôi không phải xử lý dữ liệu để đáp ứng theo hợp đồng hoặc yêu cầu pháp lý khác). Các quyền này có thể bị hạn chế, ví dụ trong trường hợp nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin pháp luật yêu cầu giữ lại hoặc việc lưu giữ những thông tin đó sẽ mang đến cho chúng tôi lợi ích hợp pháp. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như mô tả ở phần 11. Thông tin liên hệ bên dưới.

  10. Thay đổi

  SONY sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của SONY bằng cách đăng thông báo về việc sửa đổi trên Ứng dụng. Bạn có thể kiểm tra nội dung Chính sách quyền riêng tư mới nhất bất cứ lúc nào bằng cách chọn “Thiết đặt” > “Chính sách quyền riêng tư” trong Ứng dụng.

  11. Thông tin liên hệ

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào mà bạn có thể có đối với Dữ liệu đã thu thập, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi bên dưới hoặc trên trang web của Các công ty thuộc Sony Group tại địa phương của bạn qua địa chỉ email:
  Hoa Kỳ [và Canada]: privacy@am.sony.com
  Các quốc gia thuộc Châu Mỹ khác ngoài Hoa Kỳ: http://www.sony-latin.com/locale-selector
  Châu Phi và Trung Đông: https://www.sony-mea.com/en/locale-selector
  Châu Á & Châu Đại Dương: http://www.sony-asia.com/countryselector.html

  Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn, hoặc có bất kỳ khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu đã thu thập, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát về bảo vệ dữ liệu địa phương tại nơi bạn sống hoặc làm việc hoặc tại nơi mà bạn cho rằng đã xảy ra vi phạm.

  Cập nhật mới nhất: 01-09-2022