ID bài viết : 00225365 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Thử khởi động lại (soft reset)

  Thử khởi động lại (soft reset)

  Trước khi bắt đầu:

  1. Nếu đĩa cứng USB ngoài được kết nối với Tivi, hãy ngắt kết nối cáp USB khỏi Tivi trước khi thiết lập lại.
  2. Nếu Tivi tắt, trước tiên hãy bật Tivi lên và thực hiện thao tác sau đây.

  Cách khởi động lại:

  1. Trỏ điều khiển từ xa vào đèn LED rọi sáng rồi nhấn giữ nút POWER của điều khiển từ xa trong khoảng 5 giây cho đến khi thông báo “Power off” (Tắt nguồn) xuất hiện.

   [1]: Đèn LED rọi sáng
   [2]: Nút POWER trên điều khiển từ xa

  2. Sau đó, Tivi tự động khởi động lại. Chờ khoảng 1 phút và Tivi sẽ bật lên lại.
   Nếu Tivi không khởi động lại, nhấn nút POWER (NGUỒN) trên điều khiển từ xa để bật Tivi.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤