ID bài viết : 00225383 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Điều chỉnh các cài đặt Mức đèn nền, cảm biến ánh sáng hoặc tiết kiệm điện (chỉ Tivi LCD)

  Điều chỉnh các cài đặt Mức đèn nền, cảm biến ánh sáng hoặc tiết kiệm điện (chỉ Tivi LCD)

  Màn hình LCD được chế tạo bằng công nghệ có độ chính xác cao để đạt được mức hiệu năng và chất lượng hình ảnh cao. Để đạt được mức hiệu năng này, cài đặt đèn nền của Tivi được đặt để tăng tối đa độ sáng màn hình. Tuy nhiên, có thể quan sát thấy độ sáng không đều khi xem Tivi trong môi trường tối mà không có nguồn tín hiệu video hoặc có màn hình trống. Tình trạng này là bình thường và không phải là sự cố hỏng hóc của Tivi.

  Nếu bạn thấy tình trạng này ảnh hưởng đến trải nghiệm xem Tivi, bạn có thể thực hiện một vài điều chỉnh sau đây để giảm thiểu tình trạng này:

  • Giảm Backlight Level (Độ sáng nền) trong menu Picture Settings (Cài đặt hình ảnh)
  • Chuyển cài đặt Light Sensor (Cảm biến ánh sáng) thành On (Bật) trong menu Setup (Thiết lập)
  • Thay đổi cài đặt Power Saving (Tiết kiệm điện) thành Low (Thấp) hoặc High (Cao) trong menu Setup (Thiết lập).

  LƯU Ý: Một số bước được nêu trên đây có thể không thực hiện được trên tất cả các mẫu Tivi. Nếu bạn cần biết thông tin cụ thể để hoàn thành bất kỳ bước nào trong những bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤