ID bài viết : 00225403 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Kiểm tra môi trường của bạn?

  Kiểm tra môi trường của bạn?
  • Các sọc ngang thường chỉ báo cho sự cố nhiễu kênh và xảy ra khi áp suất không khí cao (dẫn đến thời tiết không mây, không mưa) cho phép các tín hiệu đến được những khu vực mà bình thường chúng không thể tiếp cận. Việc này có thể làm cho tín hiệu trở nên yếu đi ở những vùng trũng thấp. Do đó, chúng tôi rất tiếc vì không có giải pháp khắc phục sự cố này. Chất lượng thu nhận tín hiệu sẽ chỉ cải thiện khi thời tiết thay đổi.
  • Nếu việc thu nhận tín hiệu của Tivi bị suy giảm trong khi mưa lớn và chất lượng thu nhận vẫn kém sau khi hết mưa, vui lòng kiểm tra khả năng nước đã thâm nhập vào bên trong ăng-ten trên không hoặc vào trong cáp chạy xuống từ ăng-ten.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤