ID bài viết : 00225360 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Sự cố về màn hình ví dụ như các đường kẻ sọc hoặc hình ảnh nhân đôi

  Sự cố về màn hình ví dụ như các đường kẻ sọc hoặc hình ảnh nhân đôi

  Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để hiển thị màn hình menu Tivi.

  Sự cố có còn tiếp diễn trên màn hình menu không?

  Ví dụ:

  Không


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤