ID bài viết : 00283970 / Sửa lần cuối : 28/02/2023In

Sử dụng Tivi làm đồng hồ báo thức bằng chức năng On Timer (Giờ bật).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Thức dậy bằng chương trình Tivi bạn yêu thích sử dụng chức năng On Timer (Giờ bật) thay thế cho đồng hồ báo thức trên điện thoại của bạn. Chức năng On Timer (Giờ bật) là một cách tuyệt vời để thức dậy mà không nhấn nút báo lại báo thức. Sau khi Tivi được bật, chức năng giờ bật vẫn bật, nhờ vậy bạn thức dậy đúng giờ và bắt đầu ngày mới.

  Để đặt On Timer (Giờ bật)

  Chọn một trong các bước bên dưới phù hợp với đường dẫn menu Tivi của bạn, vì các bước có thể khác nhau giữa các mẫu Tivi. Nếu bạn cần xác nhận loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Lưu ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ dùng để tham khảo. Đường dẫn menu thực tế có thể khác nhau tùy theo quốc gia, mẫu máy hoặc phiên bản firmware của bạn.

  Mẫu Google TV

  Các mẫu Android TV

  Các mẫu Tivi khác