ID bài viết : 00140112 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản, hãy thực hiện các giải pháp thay thế sau theo thứ tự. Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục hay không sau khi thực hiện từng giải pháp.

  Giải pháp 1:

  1. Tháo tất cả thiết bị không dây được kết nối với Tivi qua cổng USB. Nếu có một đầu thu chuột không dây được kết nối với Tivi thì bàn phím ảo có thể không xuất hiện do Tivi có thể nhận diện nó như một bàn phím USB. Để khắc phục sự cố này, hãy tháo đầu thu chuột không dây khỏi Tivi.
   Ví dụ về đầu thu chuột không dây:
   hình ảnh cho đầu thu chuột không dây
  2. Tiến hành đặt lại nguồn trên Tivi.

  Giải pháp 2:

  Kiểm tra các cài đặt của Bàn phím bằng cách làm theo các bước sau đây:
  Lưu ý: Nếu Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) không hiển thị trong menu Tivi, hãy bỏ qua tùy chọn này.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • System (Hệ thống) — Keyboard (Bàn phím) — Current keyboard (Bàn phím hiện tại) — Chọn Gboard.
   • (Device Preferences (Tùy chọn thiết bị)) — Keyboard (Bàn phím) — Current keyboard (Bàn phím hiện tại) — Chọn Gboard.
   • (Device Preferences (Tùy chọn thiết bị)) — Keyboard (Bàn phím) — Manage keyboards (Quản lý bàn phím) — Bật Gboard.
   • (Device Preferences (Tùy chọn thiết bị)) — Keyboard (Bàn phím) — Manage keyboards (Quản lý bàn phím) — Tắt Google voice typing.

  Giải pháp 3:

  Kiểm tra để xem bàn phím ảo có xuất hiện sau khi hoàn thành các bước hay không:
  LƯU Ý: Những bước này có thể không áp dụng tùy thuộc vào mẫu máy, phiên bản hệ điều hành hoặc thông số kỹ thuật của Google.

  • Gỡ cài đặt bản cập nhật bàn phím mới trên Tivi:
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — GboardUninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật).
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — GboardUninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật).
  • Gỡ cài đặt bất kỳ bản cập nhật bàn phím mới nào được cài đặt từ cửa hàng Google Play.
   1. Mở cửa hàng Google Play.
   2. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   3. Trong Recently Updated (Đã cập nhật gần đây), chọn Gboard Google Keyboard (Bàn phím Google).
   4. Chọn UNINSTALL UPDATES (GỠ BỎ BẢN CẬP NHẬT).