ID bài viết : 00091453 / Sửa lần cuối : 10/10/2023In

Tất cả các kiểm tra trạng thái mạng đều không thành công khi thực hiện chẩn đoán mạng không dây trên Tivi của tôi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Kiểm tra chẩn đoán kết nối trên menu của Tivi hiển thị Not accessible (Không kết nối được) hoặc Failed (Thất bại) và mạng LAN không dây bên trong Tivi (hoặc thiết bị điều hợp USB LAN không dây UWA-BR100) không hoạt động.

  Vui lòng thử các bước sau đây.
  Khi bạn sử dụng mạng LAN không dây cài sẵn:
  Khi bạn sử dụng thiết bị điều hợp USB LAN không dây UWA-BR100:


  Khi bạn sử dụng mạng LAN không dây cài sẵn:

  1. Kiểm tra xem chức năng không dây cài sẵn đã được kích hoạt chưa.
   • Đối với các mẫu Android TV™/Google TV™
    1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt):
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Wi-Fi và đặt thành On (Bật).
     • Chọn Network (Mạng) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và đặt ở chế độ On (Bật).
   • Đối với các mẫu Tivi khác phát hành từ năm 2015 đến nay
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
    4. Chọn Set-up (Thiết lập).
    5. Chọn Network (Mạng).
    6. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp).
    7. Chọn On (Bật).
   • Đối với các mẫu Tivi phát hành từ năm 2014 trở về trước
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Network (Mạng).
    4. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) hoặc Built-in Wireless LAN (WLAN tích hợp).
    5. Chọn On (Bật).
  2. Tiến hành thiết lập lại nguồn trên Tivi.
   Đối với các mẫu Android TV/Google TV: Làm thế nào để thiết lập lại Android TV/Google TV?
   Đối với các mẫu Tivi khác: Cách thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony.
  3. Tiến hành chẩn đoán kết nối một lần nữa.
   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy thử một giải pháp riêng.

  Khi bạn sử dụng thiết bị điều hợp USB LAN không dây UWA-BR100:

  1. Ngắt kết nối UWA-BR100 khỏi Tivi.
  2. Tắt nguồn Tivi bằng điều khiển từ xa và ngắt kết nối dây nguồn (dây dẫn chính).
  3. Cắm lại dây nguồn (dây dẫn chính) và bật nguồn.
  4. Kết nối lại UWA-BR100.
  5. Tiến hành chẩn đoán kết nối một lần nữa.

   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa Tivi hoặc UWA-BR100. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.

   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy thử một giải pháp riêng.