ID bài viết : 00091299 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

(Không dây) Kết quả chẩn đoán kết nối là Found (hoặc OK), Failed, Failed.

  Tivi và bộ định tuyến không thể kết nối không dây bình thường.

  Ảnh
  Hãy thử quy trình xử lý sau đây.

  1. Kết nối một thiết bị mạng khác qua mạng LAN không dây để kiểm tra xem có thể kết nối với Internet hay không.
   Nếu không thể kết nối các thiết bị khác qua mạng LAN không dây thì bộ định tuyến không dây có thể bị lỗi.
  2. Đảm bảo SSID và khóa bảo mật được thiết lập đúng và tiến hành cài đặt lại mạng.
   Trong nhiều trường hợp, SSID và khóa bảo mật được mô tả trên bộ phận chính của bộ định tuyến hoặc tài liệu đi kèm.
   Đối với khóa bảo mật, có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Hãy nhập đúng khóa bảo mật.

   Ví dụ về một số lỗi:
  3. Tiến hành chẩn đoán kết nối một lần nữa.
   Nếu kết quả vẫn không thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi.   Nếu có kết quả chẩn đoán khác, hãy thử một giải pháp riêng.