ID bài viết : 00074599 / Sửa lần cuối : 02/04/2014In

Phát lại nội dung lưu trữ trên Xperia trên màn hình TV

Phát lại nội dung lưu trữ trên Xperia trên màn hình TV.

  Dưới đây là 3 cách để điều chỉnh nội dung trên Xperia (nhạc, video hay hình ảnh) đã lưu trên điện thoại thông minh Xperia phát lại trên màn hình TV:

  • Hiển thị màn hình điện thoại thông minh Xperia qua kết nối không dây bằng Screen Mirroring.
   Nhấn nút Input trên điều khiển → Screen Mirroring → chọn tên BRAVIA > Nội dung Xperia sẽ hiển thị trên màn hình BRAVIA.
   Lưu ý: Chọn BRAVIA Name bằng cách tìm kiếm thiết bị của bạn để tìm và chọn tên BRAVIA của bạn.
  • Nếu điện thoại Xperia và TV BRAVIA đang kết nối mạng cùng 1 mạng nội bộ, bạn có thể sử dụng tính năng của DNLA như dưới đây.

   Trên TV:
   - Nhấn nút HOME trên remote
   - Đi đến ApplicationsAll ApplicationsMedia Player → chọn điện thoại Xperia của bạn

   Trong khi phát lại nộ dung với điện thoại Xperia:
   - Chạm vào biểu tượng Throw phía trên màn hình
   - Chọn tên BRAVIA.
   Hoạt động của điện thoại Xperia có thể thay đổi trong tương lai. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của Xperia
  • Bạn có thể kết nối điện thoại thông minh Xperia và TV sử dụng MHL cable .

  Lưu ý: Chất lượng hình ảnh sẽ giảm bởi các yếu tố tác động bên ngoài.