ID bài viết : 00072179 / Sửa lần cuối : 22/12/2017In

Cách đăng ký điều khiển cảm ứng từ xa.

Đăng ký điều khiển cảm ứng từ xa

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút Home.
  2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Touchpad Remote Control Setup (Thiết lập điều khiển cảm ứng từ xa), rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  5. Trên điều khiển cảm ứng từ xa, nhấn và giữ phím giảm âm lượng.
  6. Rồi nhấn phím SOCIAL VIEW (XEM MẠNG XÃ HỘI) tronghơn 3giây để đăng ký điều khiển cảm ứng từ xa.