ID bài viết : 00170706 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Cách tắt hoặc thoát chế độ DEMO trên Tivi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Cài đặt chế độ DEMO được nhà bán lẻ sử dụng để hiển thị các chức năng và tính năng của Tivi. Chế độ DEMO cũng giới hạn một số tính năng và chức năng thường được sử dụng trong gia đình.

  Các bước để tắt chế độ DEMO sẽ khác nhau tùy theo thiết kế của Tivi. Chọn tùy chọn đáp ứng tốt nhất mô tả về Tivi của bạn:

  Lưu ý:

  Các mẫu Google TV và Android TV


  Màn hình menu cho các mẫu Tivi đó. Các ô mục menu đầy màu sắc lấp đầy toàn bộ màn hình.

  Tivi dòng WxxxB và XxxxB


  Các mẫu Tivi này có các mục menu chính ở đầu màn hình Home.

  Dòng W5D, WD60x_W60xD_WD65x_W65D, WD75_W75xD


  Màn hình menu cho các mẫu Tivi đó. 5 hoặc 6 mục menu đơn giản xuất hiện ở phía dưới bên trái.

  Mẫu khác