ID bài viết : 00188496 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Cách nghe âm thanh Tivi từ BRAVIA TV và tai nghe hoặc thiết bị âm thanh cùng một lúc.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Việc Tivi có thể xuất âm thanh từ loa Tivi và tai nghe hoặc thiết bị âm thanh cùng một lúc hay không và phương pháp thiết lập xuất âm thanh sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu Tivi. Chọn loại mẫu Tivi của bạn:

  Lưu ý:

  Dòng A95L

  Các mẫu Google TV khác và một số mẫu Android TV

  Mẫu Android TV được hỗ trợ: A8H, A9S, A9F, A9G, X9000H, X85G (KJ-43, 49), X85G (55, 65, 75, 85), X95G, X80H, X81H, X85H, X90H, X91H, X95H (49, 85), X95H (55, 65, 75), Z8H, Z9F, Z9G

  Các mẫu Tivi khác