ID bài viết : 00072148 / Sửa lần cuối : 29/05/2020In

Hình ảnh bị mờ khi sử dụng tính năng Screen Mirroring?

Hình ảnh bị mờ khi sử dụng tính năng Screen Mirroring

    Hình ảnh hiển thị trên TV đôi khi sẽ không được hiển thị rõ tùy theo độ phân giải của thiết bị di động hay điện thoại thông minh của người dùng. Nếu độ phân giải của tệp trên TV thấp sẽ dẫn đến tình trạng hình ảnh trên TV bị mờ hay không nhìn rõ điểm ảnh.Đảm bảo tệp có độ phân giải cao và thiết bị di động kết nối với TV đang sử dụng cáp Mobile High-Definition Link (MHL) HDMI

    LƯU Ý: Hình ảnh sau là minh họa cáp MHL HDMI


    MHL HDMI cable