ID bài viết : 00200654 / Sửa lần cuối : 18/10/2018In

Chất lượng hình ảnh Tivi không ổn định hoặc đôi khi bị mờ khi sử dụng chia sẻ một chạm hoặc chia sẻ màn hình.

  QUAN TRỌNG: Chia sẻ một chạm chỉ được hỗ trợ trên một số Tivi Sony và điện thoại thông minh Xperia nhất định.

  Nếu có vật làm cản trở hoặc gây nhiễu tín hiệu của mạng không dây giữa Tivi và thiết bị di động, chất lượng hình ảnh có thể không ổn định hoặc hình ảnh bị mờ khi sử dụng chia sẻ một chạm hoặc chia sẻ màn hình. Để tránh tình trạng này, hãy di dời bất cứ vật gì chặn tín hiệu của mạng không dây giữa các thiết bị di động và Tivi. Đặt thiết bị di động ở gần Tivi cũng có thể khắc phục sự cố này.

  Ngoài ra, điện thoại thông minh Xperia có ngõ vào ăng-ten Wi-Fi. Việc che phủ ngõ vào ăng-ten Wi-Fi có thể sẽ vô hiệu hóa tính năng chia sẻ một chạm hoặc chia sẻ màn hình trên Tivi của bạn. Đảm bảo rằng ngõ vào Wi-Fi không bị tay của bạn che phủ để tránh lỗi chất lượng hình ảnh không ổn định. Tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh Xperia của bạn để biết vị trí của ngõ vào ăng-ten Wi-Fi.

  LƯU Ý:

  • Đảm bảo cập nhật phần mềm điện thoại thông minh Xperia của bạn lên phiên bản mới nhất để tránh sự cố này. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại thông minh Xperia để biết quy trình cập nhật.
  • Chất lượng video có thể bị suy giảm do các yếu tố gây nhiễu của môi trường.