ID bài viết : 00106700 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Cách khắc phục các sự cố về màn hình và hình ảnh Tivi

Có đường kẻ sọc trên màn hình, màn hình bị mờ, hình ảnh nhân đôi, quá sáng hoặc quá tối, hoặc màu không đồng đều.

  Thử một giải pháp dựa trên sự cố bạn đang gặp phải:

  Lưu ý:

  1. Màn hình trống hoặc Không hiển thị (Có/Không có âm thanh)

  2. Đường kẻ sọc trên màn hình (sọc ngang/dọc, các vạch)

  3. Màn hình bị mờ (Mờ, Mờ sương, Mờ đục)

  4. Hình ảnh nhân đôi (Hình ảnh bị bóng ma, Hình ảnh nhân đôi)

  5. Hiển thị bất thường

  6. Sự cố về độ tương phản (Quá sáng hoặc quá tối)

  7. Màn hình xám

  8. Màu không đồng đều trên màn hình (Hỏng vì phơi sáng quá lâu, Không có màu, Mờ dần, Trộn lẫn/trải rộng màu)

  9. Các điểm kiểm tra cơ bản về sự cố trên màn hình (Kẻ sọc/Màn hình mờ/Màu không đồng đều) từ thiết bị Âm thanh/Video

  10. Sự cố khác với màn hình