ID bài viết : 00143437 / Sửa lần cuối : 29/02/2016In

TV Sony mới có mùi lạ hoặc có mùi khi bật máy.

    TV Sony mới có mùi lạ hoặc có mùi khi bật máy.

    TV mới có thể tạo ra một mùi lạ hoặc mùi khi bật máy lần đầu tiên. Do quá trình sản xuất của các thành phần, TV và các sản phẩm điện tử khác có thể có các bộ phận phủ nhựa mà có thể tạo ra mùi sau khi sản phẩm lần đầu tiên được bật và làm ấm lên. Mùi thường sẽ biến mất trong vòng vài ngày sử dụng và không trở lại. Điều này là bình thường và xảy ra với nhiều sản phẩm điện tử khác.

    LƯU Ý: Nếu mùi vẫn còn ngay cả sau khi TV đã được tắt, hãy đảm bảo rằng thông gió đầy đủ  xung quanh TV trong phòng, mùi sẽ biến mất.