ID bài viết : 00091238 / Sửa lần cuối : 04/09/2014In

Hình ảnh trên màn hình TV quá tối.

  Thực hiện các bước sau để khắc phục sự cố hình ảnh quá tối. Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng kèm theo TV nếu cần thêm hướng dẫn cho từng dòng máy cụ thể trong bất kì bước nào được liệt kê sau đây.

  1. Nếu Picture mode được cài đặt ở chế độ Cinema hoặc Custom, màn hình có trể trở nên tối. Nếu màn hình vẫn tối sau khi đã thay đổi chế độ chất lượng hình ảnh, chuyển sang cài đặt Backlight, Picture, Brightness, và điều chỉnh độ sáng theo mong muốn. 
   Ví dụ về cách cài đặt: Kiểm tra Picture Mode từ Settings - Display - Picture và thay đổi cài đặt  

   LƯU Ý: TV trong cửa hàng đã được cài đặt hiển thị Shop Font, hiển thị rất sáng và sặc sỡ. Tuy nhiên, một vài TV Sony chuyển về có thể được cài đặt ở chế độ thân thiện với môi trường để thực hiện theo chương trình tiết kiệm năng lượng, ví dụ Energy Star.
   Tùy thuộc vào những cài đặt đó, mức độ sáng của hình ảnh có thể cao hoặc thấp hơn.  

  2. Nếu chế độ Power Saving được cài đặt thấp hoặc cao, màn hình có thể trở nên tối.
   Ví dụ về cách cài đặt: Chọn Settings - System Settings -Eco và đặt chế độ Power Saving sang Normal, và kiểm tra vấn đề đã được giải quyết chưa.

  3. Một vài TV có bộ cảm biến ánh sáng, hình ảnh có thể sáng hơn hoặc tối hơn tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng trong phòng. Tắt chế độ Automatic Brightness Control để tăng độ sáng hình ảnh lên.

  4. Xem chương trình từ một nguồn khác, như DVD player hoặc VCR, để xem vấn đề có thể gây ra bởi tín hiệu của thiết bị với TV  
   LƯU Ý: Nếu vấn đề hình ảnh bị tối khi chỉ hiển thị với một thiết bị, vấn đề có thể gây ra bởi thiết bị đó, không phải TV. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để có thêm thông tin về khắc phục sự cố này.

  5. Nếu đó là do việc trình chiếu TV, cân nhắc đến việc thay thế đèn.
  Những bước khắc phục sự cố ở trên có thể giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn đã hoàn tất những bước trên và vấn đề vẫn chưa được giải quyết, cần phải đem đến dịch vụ sửa chữa.