ID bài viết : 00147402 / Sửa lần cuối : 12/04/2017In

TV tự bật nguồn.

TV tự bật nguồn.

  Làm theo hướng dẫn này để khắc phục sự cố nếu tivi tự bật nguồn.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần thêm thông tin về hoạt động của menu để thực hiện các bước khắc phục sự cố được cung cấp, hãy tham khảo các hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo tivi.

  1. Nếu TV có tùy chọn hẹn giờ, đảm bảo tính năng này đã bị vô hiệu.
  2. Kiểm tra điều khiển từ xa để xem có bất kỳ nút nào bị kẹt có thể gây nhiễu sóng vô tuyến không.
  3. Rút dây điện của tivi ra khỏi ổ cắm trên tường AC trong 60 giây.
  4. Cắm dây nguồn vào ổ cắm AC.
  5. Cố gắng bật TV.
  6. Di chuyển tất cả điều khiển từ xa khỏi căn phòng nơi đặt TV.

  LƯU Ý: Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố, có thể yêu cầu dịch vụ.