ID bài viết : 00069230 / Sửa lần cuối : 15/02/2024In

One-touch mirroring là gì?

  Phản chiếu một chạm 

   


  One-touch mirroring là ứng dụng cho phép bạn gửi thông tin không dây từ điện thoại thông minh của bạn hoặc thiết bị không dây với TV. Điều này giúp dễ dàng chia sẻ thông tin để mọi người trong một căn phòng có thể xem những gì có trên màn hình của thiết bị cầm tay với chỉ với một chạm duy nhất bằng điều khiển từ xa.

  Image

  Bạn sẽ cần điện thoại thông minh có chức năng Near Field Communication (NFC) hoặc thiết bị không dây và TV tích hợp chức năng NFC và  Điều khiển một chạm (One-touch Remote Control).

  Image

  LƯU Ý: Kiếm logo NFC hoặc tham khảo hướng dẫn kèm theo điện thoại để tìm hiểu xem điện thoại có chức năng NFC hay không.