ID bài viết : 00262902 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Tivi không phát ra âm thanh trong khi truyền trực tuyến hoặc chiếu qua ứng dụng: Kiểm tra như sau

  Vui lòng tham khảo trang hướng dẫn dưới đây. 
  Tivi không phát ra âm thanh trong khi truyền hình ảnh hoặc chiếu hình ảnh qua ứng dụng. (Android TV™/Google TV™)

   

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

  Quay lại Menu chính