ID bài viết : 00250335 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Câu hỏi thường gặp về Android TV/Google TV - Kết nối với Internet và các thiết bị khác

  Hãy đọc bài viết chuyên sâu hoặc sử dụng hướng dẫn kết nối BRAVIA để giúp kết nối Google TV™ hoặc Android TV™ của bạn với mạng tại nhà, Internet và các thiết bị khác như tai nghe, loa Sound Bar, đầu thu âm thanh nổi, v.v.

  Nhận hỗ trợ cách kết nối với Internet, thiết bị ngoại vi, cũng như các thiết bị âm thanh và video khác nhau

  Logo hướng dẫn BRAVIA

  Chủ đề bài viết

  QUAN TRỌNG: Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy liên quan đến bất kỳ bước nào trong giải pháp này, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Hướng dẫn sử dụng có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.


  Thiết bị âm thanh và video


  Thiết bị Bluetooth


  Kết nối Internet, mạng, Wi-Fi


  Khắc phục sự cố Internet, mạng, Wi-Fi


  Chia sẻ màn hình