ID bài viết : 00247692 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Loa subwoofer phát ra âm thanh quá nhỏ.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Lưu ý: Loa subwoofer là loa để phát âm trầm. Âm thanh từ loa subwoofer có thể khó nghe khi nguồn đầu vào có ít âm trầm hơn.

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút + (dấu cộng) của SW (âm lượng loa subwoofer) để tăng âm lượng loa subwoofer.
   Lưu ý: Tên nút sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy (âm lượng loa subwoofer, BASS, v.v.).
  2. Nếu Night mode (Chế độ ban đêm) được đặt thành ON (BẬT), hãy chuyển sang OFF (TẮT).
   Lưu ý: Để biết chi tiết về Night mode (Chế độ ban đêm), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
  3. Kiểm tra các cài đặt:
   • HT-S2000: Sử dụng ứng dụng Sony | Home Entertainment Connect, chọn Settings (Cài đặt) → Sound Settings (Cài đặt âm thanh) → Speaker position and volume level settings (Cài đặt vị trí loa và mức âm lượng) → Volume level (Mức âm lượng), sau đó điều chỉnh mức âm lượng loa Subwoofer.
   • HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000: Đảm bảo Sound Field Optimization (Tối ưu hóa trường âm) đã hoàn tất. Bạn có thể bắt đầu tối ưu hóa trên HomeSetup (Thiết lập) → Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) → Speaker Settings (Cài đặt loa) → Sound Field Optimization (Tối ưu hóa trường âm) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.
   • Mẫu khác: Chuyển đến bước 4.
  4. Hãy thử phát âm kiểm tra hoặc nhạc demo cài sẵn để xác minh xem có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ loa subwoofer hay không:
   HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000 HT-A9, HT-X9000F, HT-Z9F HT-S20R, HT-S40R HT-S400 Mẫu khác