ID bài viết : 00225311 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Các tính năng để hiển thị nội dung hoặc màn hình của một thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo mẫu Tivi

  Các tính năng để hiển thị nội dung hoặc màn hình của một thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo mẫu Tivi

  Vui lòng tham khảo phần dưới đây và kiểm tra xem bạn có thể sử dụng tính năng nào với Tivi và thiết bị di động của bạn. 

  Cách hiển thị nội dung hoặc màn hình của thiết bị di động trên màn hình Tivi

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤