ID bài viết : 00225406 / Sửa lần cuối : 01/10/2023In

Chọn sự cố của bạn

  BRAVIA CORE: Câu hỏi thường gặp (Chỉ áp dụng cho một số mẫu máy nhất định)

  Sự cố truy cập Apple TV hoặc không thể ghép nối thiết bị Apple với Tivi bằng ứng dụng AirPlay hoặc HomeKit (Android TV™/Google TV™)

  Những ứng dụng nào sử dụng được trên Tivi của tôi?

  Không cài đặt ứng dụng được

  Tôi gặp sự cố với YouTube

  Tôi gặp sự cố với Netflix

  Tôi gặp sự cố với Amazon Prime Video

  Khi ứng dụng không hoạt động (bao gồm Google Play)

  Thiếu ứng dụng

  Tivi không phát ra âm thanh trong khi truyền trực tuyến hoặc chiếu qua ứng dụng (Android TV™/Google TV™)


  Quay lại Menu chính