ID bài viết : 00225320 / Sửa lần cuối : 18/03/2021In

Hư hỏng vật lý

    Nếu Tivi của bạn đang bị hư hỏng vật lý (ví dụ như làm rơi Tivi, hư hỏng do chất lỏng, thao tác không đúng cách, v.v.), vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt lịch hẹn hỗ trợ dịch vụ.

    Lưu ý: Hư hỏng vật lý không nằm trong phạm vi bảo hành tiêu chuẩn.

     

     

    Quay lại Menu chính