ID bài viết : 00225372 / Sửa lần cuối : 12/03/2023In

Bạn gặp sự cố với điều khiển từ xa của Tivi Sony?

    Xem video này để biết các bước khắc phục sự cố khác nhau để thiết lập và chạy lại điều khiển từ xa của bạn ngay lập tức.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chọn một tùy chọn bên dưới:


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤