ID bài viết : 00225397 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Đèn LED ở mặt trước của Tivi có nhấp nháy không?

    Đèn LED ở mặt trước của Tivi có nhấp nháy không?
    nhấp nháy màu đỏ

    Không


    ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤