ID bài viết : 00225394 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Làm theo các bước sau đây:

  Làm theo các bước sau đây:

  EPG của Tivi

  Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) cung cấp tổng quan về các chương trình Tivi được lên lịch trên một kênh Tivi. Thỉnh thoảng, EPG có thể gặp các sự cố sau đây:

  • Không thể hiển thị danh sách chương trình Tivi
  • Danh sách EPG bị chặn
  • Thiếu một số dịch vụ EPG
  1. Do bản chất của dữ liệu phát sóng, bạn có thể cần phải nhấp vào kênh trước khi dữ liệu EPG được truyền đi.
  2. Đôi khi, EPG cần một ít thời gian để tải dữ liệu. Hãy kiểm tra lại sau vài phút.
  3. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết các giới hạn cố định hoặc giới hạn mới đối với dịch vụ EPG

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤