ID bài viết : 00225389 / Sửa lần cuối : 12/03/2023In

Làm theo các bước sau đây:

  Phụ đề subtitle cho Tivi

  Các dấu hiệu lỗi thường là:

  • Không hiển thị phụ đề
  • Hiển thị sai phụ đề
  • Không hiển thị phụ đề dành cho người khiếm thính
  • Phụ đề nằm sai chỗ trên màn hình

   Bật tính năng phụ đề subtitle bằng cách nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi.
   Nội dung có sẵn phụ đề subtitle như sau:

   • Truyền hình: Phụ đề subtitle có thể không có sẵn cho một số chương trình Tivi.
   • Ứng dụng: Một ứng dụng nhất định có hỗ trợ tính năng phụ đề subtitle hay không sẽ tùy thuộc vào ứng dụng đó. Một số ứng dụng, chẳng hạn như Netflix, bật phụ đề subtitle bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.
    • Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.
    • Thông tin kể trên được xác nhận tính đến tháng 02 năm 2021. Thông số kỹ thuật của Netflix có thể thay đổi mà không cần báo trước.
    • Đối với YouTube, có thể bật tính năng phụ đề subtitle bằng cách nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi.

   Nếu bạn gặp sự cố khi giữ lại cài đặt phụ đề, hãy tham khảo Tôi đã thay đổi cài đặt phụ đề, nhưng cài đặt không được giữ lại.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤