ID bài viết : 00197974 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

Ứng dụng YouTube không chạy, bị treo hoặc xuất hiện thông báo lỗi

Lỗi: YouTube has stopped (YouTube đã dừng) đột ngột xuất hiện trên màn hình Tivi./ Khi YouTube được khởi chạy, YouTube không tiếp tục từ màn hình đầu tiên./ Lỗi: Lỗi 400 xuất hiện khi khởi chạy ứng dụng YouTube từ tab Tất cả ứng dụng./ Không thể xem YouTube bằng Trình duyệt Internet.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể đã xảy ra lỗi kết nối tạm thời. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử cách sau.

  Các bước khắc phục sự cố sẽ tùy thuộc vào loại Tivi của bạn.

  Android TV™ của Sony và Google TV

  Không phải Android TV của Sony / Google TV (phát hành năm 2013 và 2014)

  Không phải Android TV của Sony / Google TV (phát hành năm 2015 trở đi)