ID bài viết : 00187389 / Sửa lần cuối : 10/10/2022In

Không thể kết nối Tivi (không phải Google TV™/Android TV™) với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này dành cho các Tivi không phải Google TV hoặc Android TV. Đối với Google TV hoặc Android TV, hãy tham khảo bài viết Không thể kết nối Google TV/Android TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

  Lưu ý: Nếu tín hiệu Wi-Fi thỉnh thoảng hoặc thường xuyên bị ngắt kết nối, hãy tham khảo bài viết Tín hiệu Wi-Fi trên Tivi sụt giảm hoặc đôi khi ngắt kết nối.

  Nội dung

  1. Lưu ý
  2. Thực hiện chẩn đoán mạng
  3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng

  1. Lưu ý

  • Kết nối internet bằng cách quay số không được hỗ trợ.
  • Kết nối bằng proxy không được hỗ trợ.
  • Mạng yêu cầu đăng nhập để xác thực như mạng riêng ảo (VPN) hoặc kết nối PPPoE không được hỗ trợ.
  • Nếu cần phải tắt tường lửa của bộ định tuyến, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của bộ định tuyến.

  2. Thực hiện chẩn đoán mạng

  Làm theo quy trình bên dưới để chẩn đoán mạng.
  Lưu ý: Màn hình menu khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn.

  Đối với các mẫu Tivi phát hành từ năm 2015 đến nay:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn Network (Mạng).
  6. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
  7. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
  8. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
  9. Chọn Yes (Có).
  10. Chẩn đoán kết nối sẽ bắt đầu. Kết quả kết nối sẽ hiển thị sau chốc lát. Tham khảo bước 3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng.

  Đối với các mẫu Tivi phát hành từ năm 2014 trở về trước:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
  5. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng) hoặc View Network Status (Xem trạng thái mạng).
  6. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
  7. Chọn Yes (Có).
  8. Chẩn đoán kết nối sẽ bắt đầu. Kết quả kết nối sẽ hiển thị sau chốc lát. Tham khảo bước 3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng.

  3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng

  Màn hình sau đây là ví dụ Kết quả kết nối được hiển thị.
  Màn hình Kết quả kết nối. Thiết bị không dây trên Tivi: found (đã tìm thấy), Truy cập cục bộ: OK, Truy cập Internet: OK
  Ba mục hiển thị trong kết quả kết nối cung cấp thông tin về trạng thái kết nối mạng. Chọn giải pháp phù hợp từ bảng sau.
  Đối với ví dụ trên, chọn Giải pháp 4.
  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng bộ chuyển đổi mạng LAN không dây (một loại thiết bị được kết nối với Tivi bằng cáp LAN), hãy tham khảo bảng Kết nối có dây.

  Kết nối không dây

  Kết quả kết nối

  A: Thiết bị không dây trên Tivi
  B: Truy cập nội bộ
  C: Truy cập Internet
  Giải pháp
  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 1
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 2
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 3
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 4

  Kết nối có dây

  Kết quả kết nối

  A: Kết nối cáp
  B: Truy cập nội bộ
  C: Truy cập Internet
  Giải pháp
  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 5
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 6
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 7
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 8