ID bài viết : 00162959 / Sửa lần cuối : 14/04/2022In

Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi Direct/Chia sẻ màn hình không kết nối được với BRAVIA.

Làm thế nào để xác nhận quyền của thiết bị?

  QUAN TRỌNG: Android TV™/Google TV™ phát hành sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình. Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc thông số kỹ thuật của Tivi.

  Vui lòng kiểm tra như sau.

  1. Các thiết bị không dây như bộ định tuyến, điện thoại không dây, đầu thu Tivi không dây, radio, máy ảnh không dây, thiết bị Bluetooth hoặc lò vi sóng phát ra các bước sóng vô tuyến mạnh có thể làm gián đoạn hoạt động của Wi-Fi Direct.
   Chúng tôi khuyến nghị đặt các thiết bị không dây này cách xa Tivi và thiết bị di động trong khi kết nối Wi-Fi Direct.
  2. Do tần số 2.4GHz dễ bị nhiễu nên đôi khi sẽ xảy ra xung đột gói dữ liệu. Ngay cả khi chúng tôi đã thực hiện biện pháp giảm nhiễu để nâng cao chất lượng ảnh, phần mềm Tivi cũng không thể đảm bảo gói dữ liệu không bị mất trong quá trình truyền.
  3. Tiến hành thiết lập lại nguồn trên Tivi.
  4. Xác nhận trạng thái quyền trên Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).
   Nếu quyền là Decline (Từ chối), hãy xóa thiết bị đã đăng ký khỏi danh sách rồi đăng ký lại.
   • Đối với các mẫu Android TV/Google TV:
    1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) hoặc Network (Mạng) — Wi-Fi DirectShow Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa) — Delete all (Xóa tất cả).
     • Chọn Network (Mạng) — Wi-Fi DirectAdvanced settings (Cài đặt nâng cao) — Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa) — Delete all (Xóa tất cả).
   • Đối với các mẫu Tivi khác:
    LƯU Ý: Sử dụng các bước sau đây làm ví dụ. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
    4. Chọn Set-up (Thiết lập).
    5. Chọn Network (Mạng).
    6. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct) rồi nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa.
    7. Nhập Show Device List/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa) rồi nhấn OPTIONS (TÙY CHỌN) và chọn All Delete (Xóa tất cả).
  5. Nếu có phần mềm Tivi mới, hãy tải xuống và cập nhật Tivi.
   Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm
  6. Thử một thiết bị di động khác hoặc khởi động lại thiết bị nếu bị mất kết nối hoặc bạn cảm thấy không hài lòng với kết nối.