ID bài viết : 00257153 / Sửa lần cuối : 13/04/2022In

Những loại tập tin nào được hỗ trợ cho mạng tại nhà và phát lại qua USB?

  LƯU Ý: Các định dạng tập tin được hỗ trợ có thể thay đổi theo bản cập nhật. Để kiểm tra thông tin mới nhất, hãy thực hiện quy trình dưới đây.


  Đối với Android TV: Kiểm tra Câu hỏi thường gặp sau đây
  Các ứng dụng Album, Nhạc và Video hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?


  Đối với các mẫu LCD gần đây (2012 trở lên): Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp

  Đối với các mẫu Tivi gần đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về khả năng tương thích trong Hướng dẫn tham khảo hoặc Hướng dẫn trợ giúp. Truy cập trang web bên dưới và xem Hướng dẫn tham khảo hoặc Hướng dẫn trợ giúp của Tivi bằng cách làm theo các bước bên dưới.
  https://www.sony-asia.com/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs

  LƯU Ý: Màn hình hiển thị và các tùy chọn được sử dụng trong các bước sau đây chỉ là ví dụ và có thể khác với tình huống thực tế.

  1. Nhấp vào tên mẫu Tivi của bạn.
   LƯU Ý: Để biết cách kiểm tra tên mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo Cách kiểm tra tên mẫu Tivi của bạn.
  2. Để xem Hướng dẫn tham khảo, nhấp vào Reference Guide (Hướng dẫn tham khảo).
  3. Sau khi mở Hướng dẫn tham khảo, nhấp vào Navigating through Home Menu (Điều hướng qua menu Home).
  4. Nhấp vào Media (Phương tiện) → Playback Photo/Music/Video via USB (Phát lại Ảnh/Nhạc/Video qua USB).
  5. Tìm trong cột Định dạng video USB để tìm tất cả các loại tập tin tương thích.
  6. Để xem Hướng dẫn trợ giúp (đôi khi được gọi là Sách hướng dẫn điện tử), nhấp vào Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp).
  7. Sau khi mở Hướng dẫn trợ giúp hoặc Sách hướng dẫn điện tử, nhấp vào Sử dụng các thiết bị khác.
   LƯU Ý: Nếu có hộp tìm kiếm trên Hướng dẫn trợ giúp, hãy tìm kiếm "USB" và chọn Playback Photo / Music / Video via USB (Phát lại Ảnh/Nhạc/Video qua USB) hoặc Playing content stored on a USB device (Phát nội dung được lưu trữ trên thiết bị USB).

  LƯU Ý:

  • Trong trường hợp không có phiên bản HTML của Hướng dẫn trợ giúp mà chỉ có Sách hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn vận hành ở định dạng PDF, trong menu Navigating through Home (Điều hướng qua menu Home), tìm Media (Phương tiện) → Playing back Photo/Music/Video via USB ( Phát lại Ảnh/Nhạc/Video qua USB).
  • Độ phân giải video 4K không được hỗ trợ qua mạng tại nhà.
  • Tập tin ảnh RAW chỉ được hỗ trợ từ ngõ vào USB.
  • Tập tin nhạc LPCM chỉ được hỗ trợ qua mạng tại nhà.