ID bài viết : 00188227 / Sửa lần cuối : 10/05/2021In

Cách sử dụng tùy chọn Self Diagnostics (Tự chẩn đoán)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Tùy chọn Self Diagnostics (Tự chẩn đoán) là một tập hợp các tính năng chẩn đoán được tích hợp trong menu Help (Trợ giúp) hoặc Customer Support (Hỗ trợ khách hàng) của Tivi để giúp khách hàng chẩn đoán và giải quyết các sự cố thiết lập và cấu hình cơ bản.

  LƯU Ý: Các bước có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và phiên bản phần mềm. Để biết chi tiết về cách bắt đầu kiểm tra Self Diagnostics (Tự chẩn đoán), hãy xem Hướng dẫn trợ giúp hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị.

  Cách thực hiện Self Diagnostics (Tự chẩn đoán)

  Sau đây là các ví dụ về cách bắt đầu kiểm tra Self Diagnostics (Tự chẩn đoán). Chọn loại kiểu Tivi của bạn từ các tùy chọn sau đây.

   Đối với các mẫu Android TV™ và Google TV

   Đối với các mẫu năm 2014

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn

  Hãy thử làm theo các bước sau đây.

  • Thiết lập lại (khởi động lại) Tivi.
  • Kiểm tra và thử cập nhật phần mềm. Để biết thông tin về cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách tiến hành cập nhật phần mềm.
  • Đối với các dấu hiệu hình ảnh và âm thanh: Nếu bạn không quan sát thấy bất kỳ sự cố nào với hình ảnh và âm thanh được kiểm tra thì Tivi đang hoạt động đúng. Nếu bạn gặp phải sự cố về hình ảnh hoặc âm thanh trong khi sử dụng thiết bị đã kết nối bên ngoài, hãy kiểm tra kết nối cáp thực tế giữa Tivi và thiết bị cũng như cài đặt thiết bị bên ngoài.